Keramzīta pielietojums un standarta risinājumi

Leca® keramzīts infrastruktūras būvniecībā ir ļoti plaši izmantojams materiāls. Uz zemas nestspējas grunts pamata veidotajās konstrukcijās vieglais keramzīts ar labu nestspēju un siltumizolācijas spēju kļūst par ekonomiski izdevīgu materiālu salīdzinājumā ar minerālpildmateriāliem. No apdedzināta māla ražotais keramzīts ir mehāniski un ķīmiski izturīgs materiāls, kas saglabā savas funkcijas visu būves ekspluatācijas laiku.

Leca® keramzīta izmantošanas piemēri infrastruktūras būvniecībā:

  • ceļi, ielas un dzelzceļi

  • aizbērumi

  • cauruļvadi un caurtekas

  • ostas teritorijas un piestātņu aizbērumilaukumu un pagalma teritoriju būvniecība

  • sporta būves

  • trokšņa barjeras

  • Leca® betoni

Ceļu, ielu un dzelzceļu celtniecībā Leca® keramzītu pārsvarā izmanto kā vieglo pildmateriālu, kas samazina iegrimi un palielina visas konstrukcijas stabilitāti. Līdzīgas funkcijas keramzīts pilda veloceliņu, pagalma teritoriju un mazāku vai lielāku laukumu izveidē.

>> Lasiet, kā Leca® keramzīts tika izmantots šosejas uzbēruma konstrukcijā Somijā


Kempelē

Leca® keramzītu izmanto ceļu, ielu un dzelzceļa remontdarbos, lai izlabotu iegrimes radītos bojājumus, uzlabotu nestspēju un rentabilitāti.

Bild 1

To var izmantot veco ceļu un ielu uzbēruma pārbūvei un / vai paplašināšanai. Ievērojot objekta īpatnības keramzīta kārtu var dimensionēt tā, lai materiāls varētu veikt arī sala aizsargkārtas, kapilārā ūdens pacēluma barjeras un virsējo konstrukcijas kārtu drenāžas funkcijas.

"Keramzīta priekšrocības ir nelielais svars un ērta transportēšana. Tas darbojas arī kā pārejas zonas / konstrukcijas un aukstuma izolācijas kārta." Plānošanas vadītājs Sakari Lotvonen, Pöyry Finland Oy


Ceļu, ielu un dzelzceļu uzbērumi

Zemāk attēlā parādīts ceļa uzbēruma šķērsgriezums ar keramzīta vieglā pildmateriāla kārtu. InfraRYL ir parādīts vieglā pildmateriāla izmantošanas princips dzelzceļa uzbērumā. Rūpīgi izklātā un noblietētā keramzīta kārta ar minimālu otrreizējo blietēšanu. Ar vieglo pildmateriālu veidotas konstrukcijas maksimālais paredzamais blīvējums ir mazāks par 2%.

leca

Ceļa un ielas uzbēruma paplašināšana

Uz zemas nestspējas grunts būvēta veca uzbēruma paplašināšana ar smagu pildmateriālu pārslogos veco zemes klātni un / vai radīsies bojājumi pēc paplašinājuma iegrimšanas. Ja pildmateriālam izvēlas Leca® keramzītu, tad nevēlamo grimšanu pēc uzbēruma paplašināšanas var samazināt vai pilnībā no tās izvairīties. Zemāk attēlā parādīts ceļa uzbēruma vieglā pildmateriāla šķērsgriezums. Ap keramzīta kārtu izveidots ģeotekstila apvalks.

leca

Ceļa uzbēruma paplašināšana prasa rūpīgu plānošanu, lai vecās un jaunās konstrukcijas savienojuma vietā nerastos iegrimumi un konstrukcijas segums stiepes sprieguma ietekmē neplaisātu. Tālāk attēlā redzams uzbēruma paplašināšanas princips, izmantojot Leca® keramzītu. Uzbēruma paplašināšanas principus var izmantot arī krustojumu un pieturu savienošanai ar vecā ceļa vai ielas konstrukciju.

Tee- ja tänavamullete laiendamine

Ģeotekstila un ģeorežģa izmantošana

Ģeotekstilā ieslēgtā keramzīta īpašības nemainās, un tas vajadzības gadījumā ir atkārtoti izmantojams arī nākamajos būvobjektos. Ģeotekstila tipu norāda projektā un izvēlas saskaņā ar InfraRYL instrukcijām katram konkrētam objektam.

Ģeotekstili un ģeotīkli kopā ar keramzītu būs piemēroti ceļu būvei un paplašināšanai vai stāvu ar ģeosintētiskiem materiāliem pastiprinātu nogāžu vai barjeru būvniecībai. Ar ģeotekstilu var samazināt horizontālās nobīdes ceļa paplašinājuma posmā, uzlabot ceļa konstrukcijas slodzes izturību un samazināt ar ceļa ekspluatācijas slodzi saistīto paliekošo deformāciju. Turklāt ģeosintētiskie pastiprinājumi var palielināt ar vieglo pildmateriālu pildītu uzbērumu noturību pret izslīdēšanu.


Aizbērumi

Bild 2

Grunts spiediens ir jāņem vērā konstrukcijām, kurās vēlamais aizpildījuma slīpums ir lielāks par pildmateriāla nobiruma leņķi. Pie šādām infrastruktūras konstrukcijām pieder balsta sienas, galasienas, tiltu nesošo konstrukciju aizbērumi grunts balsti un pamati. Tā kā Leca® keramzīts ir viegls materiāls ar labām izolācijas un drenāžas spējām, tas labi pildīs pildmateriāla funkcijas.

Vieglais materiāls būtiski samazina augsnes spiedienu uz konstrukciju un ļauj optimizēt nesošās konstrukcijas. Tā būs rentabla alternatīva tikai ar grunti pildītam stiprinājuma risinājumam.

leca

Pārejas konstrukcijas princips tilta aizbērumā. Keramzīts samazina grunts spiedienu uz tilta nesošo konstrukciju.


Cauruļvadi un caurtekas

Leca® keramzīts ir labi piemērots cauruļvadu iegrimšanas novēršanai un izolācijai. Ar pietiekamu vieglā pildmateriāla daudzumu cauruļvadu iegrimšanu mīkstā gruntī ir iespējams novērst. Turklāt no nevienmērīgas iegrimšanas var izvairīties ar pārejas ķīļa konstrukciju, kas būvēta no keramzīta. Cauruļvadu gadījumā pārejas ķīlis izlīdzina līmeņu atšķirības starp grimstošām un negrimstošām vai sasalstošām un neaizsalstošām konstrukcijām. Pārejas zonas garums tiek noteikts ar pieņēmumu, ka slīpumu izmaiņas nepārsniegs pieļaujamās robežas.

Ar Leca® keramzītu var ievērojami samazināt caurteku kā arī tērauda cauruļu tiltu horizontālo un vertikālo slodzi. Toties biezāka šā vieglā pildmateriāla kārta pasargās no sasalšanas un ļaus projektēt mazāka biezuma konstrukcijas nekā parastos gadījumos. Caurtekas un tērauda cauruļu tilti tiek projektēti saskaņā ar Somijas Transporta aģentūras izdevumu “Tērauda cauruļu tilti, projektēšanas rokasgrāmata”.

leca

Siltumizolācijas spēja

Tā kā keramzīts ir efektīvs siltināšanas materiāls, ar to var pārklāt cauruļvadus un ievērojami samazināt cauruļu guldīšanas dziļumu.

Ja keramzītu izmanto kā siltumizolācijas materiālu satiksmei paredzētās vietās, virskārtu kopējam biezumam jābūt vismaz 0,5 m (vai biezākam, ja virsmas nestspējai jābūt lielākai). Ārpus satiksmes zonām grunts kārta virs keramzīta var būt plānāka atkarībā no būvobjekta prasībām.

Atsevišķa smilšu drenāžas un izlīdzināšanas kārta zem keramzīta nav nepieciešama, bet, ja keramzīta kārta ir pietiekami bieza, tā apakšējā daļa veic drenāžas funkcijas. Keramzīta aprēķina biezumam pievieno apmēram 150 mm, ja apakšējās kārtas izžūšana nav paredzama.

Keramzīts lokālās deformācijas (kūkumošanās, iegrimšana, asi triecieni u.c.) panes labāk nekā plātņu siltumizolācijas materiāls, kas šādu spēku ietekmē var sabrukt. Plātnēm ir nepieciešams līdzens pamats no nesalstoša sīkgraudaina akmens pildmateriāla.

Keramzīta aizbēruma efektivitāte ievērojami palielinās, ja maksimāli palielina tā kārtas biezumu caurules tranšejā – aizbēršanu veic pēc iespējas lielākā apjomā (ņemot vērā caurules materiālu, objekta un tranšejas šķērsgriezumu).

Pamatnes bedri vienmēr ieteicams aizpildīt ar parastu papildmateriālu. Ja gulda notekūdeņu un lietusūdens savākšanas cauruļvadus, keramzītu var bērt sākot no cauruļu augšmalas. Gultnei ja pirmajam pildījumam līdz augšmalai vienmēr izmanto parasto minerālpildmateriālu. Virs keramzīta var izmantot ģeotīklu, šķembas u.tml. būvmateriālu atbilstoši projektēšanas un ekspluatācijas instrukcijai.

Bild 3

Vieglā pildījuma izmantošanas princips virskārtās. Turpmākajās sadaļās ir norādīts keramzīta daudzums cauruļvadu aizbērumos atkarībā no vieglā pildījuma nepieciešamības un cauruļvada tipa.

ieži vien vieglo pildījumu var klāt pa daļām. Atšķirībā no dažādām pāļu konstrukcijām, tas parasti neprasa apjomīgus un ilgstošus​ satiksmes ierobežojumus, ilgstošus sacietēšanas laikus un speciālu būvtehniku. Ar keramzītu vienlaicīgi iespējams veikt lokālus remontdarbus un klāt vieglos pildījumus.

Klāšanas darbiem nav negatīvas ietekmes uz apkārtējo vidi (troksnis, vibrācija utt.) vai tuvākajām inženierbūvēm, piemēram, pāļiem. Risku rašanās ir iespējama tikai tādā gadījumā, ja pirms vieglā pildmateriāla izmantošanas būs jāveic apjomīgi grunts virsmas rakšanas darbi. Šādā gadījumā potenciālos blakus esošo konstrukciju stabilitātes, nobīdes vai iegrimšanas riskus minimizē ar atbilstošiem projektu risinājumiem un to īstenošanu.

Tabulā 1 sniegtās izmaksu aplēses uzrāda aptuvenos lielumus, ko var ietekmēt, piemēram, keramzīta biezums (pāļa garums un stabilizācijas kolonnas garums), grunts pamatnes nestspēja, uzbēruma augstums, pāļu tips, iegrimes kritēriji utt. Sava ietekme ir arī objekta izmēriem, blakus esošo būvju jūtīgumam, darbu grafikam, satiksmes organizēšanas iespējām utt. Pilnīga vieglā pildījuma apjomu vai izmaksas māla slāņa biezums neietekmē.

1. tabula. Dažādi pamatnes būvēšanas veidi un to īpašības. Aptuvenās cenas (+km) attiecas uz pamatnes konstrukcijām – tiek uzskatīts, ka keramzīts aizstāj citus virsbūves vai pildmateriālus.

Būvniecības metode

Cenu prognoze €/m² iela

Satiksmes ierobežojumi

Būvēšanā svarīgi aspekti

Speciāli darbarīki

Sacietēšanas laiks

Dziļā stabilizācija

40-200

Vērienīgi un ilgstoši

Esošie pazemes cauruļvadi un konstrukcijas

Stabilizācijas mašīna

0,5–3 mēneši (stabilizēšanās)

Pāļi–plātnes

130-300

Vērienīgi

Esošie pazemes cauruļvadi un konstrukcijas

Blietēšanas ierīce

1 nedēļa (lieta betona plātne)

Vieglais pildmateriāls

25-100

Īslaicīgi

Var būvēt uz esošajiem cauruļvadiem un konstrukcijām

Bez speciāliem darbarīkiem

“Uzreiz gatavs” (bez cietējošiem materiāliem)


Ostas teritorijas un piestātņu konstrukcijas

Ostas teritorijās un piestātnēs bieži vien jāstrādā uz mazas nestspējas pamatnes un tuvu ūdens līmenim. Keramzīts var uzlabot konstrukciju stabilitāti un samazināt grunts spiedienu un piestātnes konstrukcijām. Pēdējos gados pasaulē ir uzbūvēts daudz konstrukciju ar Leca® keramzīta pildījumu.

Tā kā no dabiska māla ražotais Leca® keramzīts ir pilnīgi inerts materiāls, kas nepiesārņo ūdeni ar kaitīgām vielām, ostas un piestātnes konstrukciju būvniecībā tas būs piemērots kā videi draudzīgs risinājums.

 


Citas būves

Laukumu būvniecība

Ar Leca® keramzītu iespējams novērst laukumu un pagalma teritoriju iegrimes vai samazināt to ietekmi. Turklāt keramzīts tiek izmantots arī laukumu / pagalma teritoriju aukstuma izolācijā, pārejas konstrukcijās, cauruļvadiem, projektēšanā un apzaļumošanā. Keramzīta izmantošanas nozīme iegrimšanas kontrolē ir apgriezti proporcionāla grunts nestspējai

Sporta būves

Leca® keramzīts dažādu vieglatlētikas, futbola, beisbola, golfa, apsildāmu laukumu un sporta haļļu grunts pamatnes konstrukcijās ir izmantots jau kopš 1960. gadiem. Keramzīta priekšrocības sporta laukumu būvniecībā ir tā vieglums un vienkāršā apstrāde neatkarīgi no gadalaika. Leca® keramzītam ir plašs pielietojuma spektrs – to izmanto kā vieglo pildmateriālu, sala aizsargkārtu, drenāžas materiālu. Leca® keramzīta izmantošana sporta būvju un haļļu būvniecībā ir precīzāk apskatīta bukletā Leca® sporta laukumi un halles.

Trokšņa barjeras

Trokšņa barjeras parasti tiek veidotas gar intensīvas satiksmes lielceļu zonām, lai mazinātu trokšņa piesārņojumu apkārtējā vidē un dzīvojamos rajonos. Parasti vairākus metrus augstie vaļņi bez vieglā pildījuma izraisa ievērojamu grunts sēšanos un bīdes spriegumus tuvāk esošajās būvēs. Pēc savām īpašībām Leca® keramzīts ir piemērots trokšņa barjeru pildīšanai un aizbēršanai.

Kontakti

Argo Luhaste

Argo Luhaste

Pārdošanas menedžeris Baltijā

Audrius Gricius

Audrius Gricius

Ražošanas vadītājs Baltijā

Please register your details first

Areas of interest