Grunts spiediena samazināšana

Grunts konstrukcijas masas spiediens uz atbalsta konstrukciju gulstas pamatnes un grunts konstrukcijas kontaktvirsmā. Grunts spiediens noslogo tādas atbalsta konstrukcijas kā, piemēram, atbalsta sienas, rievsienas, tilta konstrukcijas ar vienpusēju aizpildījumu un būvju pamatus. Grunts spiediena samazināšana ar keramzītu ir efektīva un funkcionējoša alternatīva.

Leca® keramzīts ir tam labi piemērots pildmateriāls. Nelielās masas dēļ spiediens uz konstrukcijas horizontālo virsmu būs līdz 80% mazāks, nekā izmantojot dabisku minerālmateriālu. Samazināts grunts spiediens ļauj optimizēt balsta konstrukcijas un tāpēc bieži kalpo kā efektīvs alternatīvs paņēmiens.

Izmantojot Leca® keramzītu grunts spiediena samazināšanai, jāņem vērā arī šādi faktori:

  • grunts īpašības un agrākais noslogojums
  • vai šeit domāts gruntsūdens spiediens
  • gruntsūdens un/vai virszemes ūdens, un iespējamais virszemes ūdens līmenis
  • pieļaujamie iesēdumi un nobīdes konstrukcijā un tās tuvumā
  • blakus esošās konstrukcijas un to pamati
  • pastāvīgas un mainīgas slodzes
  • Kas domāts ar izpildāmība

Atbalsta sienas

Tālāk dotajos attēlos ir parādīti Leca® keramzīta kā grunts spiedienu samazinošas konstrukcijas izmantošanas principiālie risinājumi. Attēlos redzams, kā izmainās horizontālais grunts spiediens atkarībā no dziļuma, ja izmanto Leca® keramzīta un parasta minerālmateriāla pildījumu.

-

Horizontālā grunts spiediena lielums uz atbalsta sienu atkarībā no dziļuma. Attēlā pa kreisi Leca® keramzīta pildījums. Attēlā pa labi parastais pildījums.

>> Apskatiet grunts spiediena samazināšanas aprēķina piemērus.

Aizbērums

Ar grunts spiedienu jārēķinās tādās konstrukcijās, kur aizbēruma balsta laukuma slīpums ir lielāks par dabiskā grunts slīpumu. Šādas konstrukcijas ir, piemēram, atbalsta sienas, rievsienas, tilta konstrukcijas ar vienpusēju aizpildījumu un (pagraba) pamati. Leca® keramzīts ir loģiska pildmateriāla izvēle, jo tam ir neliela masa, labas siltumizolācijas un drenāžas spējas.

1. ATTĒLS

Pagraba sienas aizbērums ar Leca® keramzītu un bez tā. Attēlā ir redzams, kā samazinās grunts spiediens uz pagraba sienu. Keramzīta ietekme ir attēlota ar zaļu līniju un parastas grunts ietekme – ar sarkanu. Ja grunts spiediens nav pārāk liels, iespējams izmantot vieglāku sienas konstrukciju, un tad samazinās deformācijas, ko rada aizbēruma materiāla spiediens uz ēku. Turklāt keramzīts konstrukcijā pilda arī drenāžas funkciju.

-

2. ATTĒLS

Attēlā ir parādīts grunts spiediens uz tilta nesošo konstrukciju un tās pamatiem, kad kā pildmateriāls tiek izmantots Leca® keramzīts un parast minerālmateriāls.

Ostu un piestātņu konstrukcijas

Ostu un piestātņu būvēšanas darbi bieži vien notiek tuvu ūdens līmenim, uz mīkstas grunts. Ar keramzītu iespējams uzlabot konstrukciju stabilitāti un samazināt grunts spiedienu uz pastāvīgajām piestātnes konstrukcijām. Pēdējos gados pasaulē ir daudz pabeigtu konstrukciju, kurās izmantots Leca® keramzīta pildījums.

>> Par Leca® keramzīta izmantošanu lasiet Fredericia mazās ostas renovācijas un atjaunošanas projektā.

Tā kā no dabiska māla ražotais Leca® keramzīts ir pilnīgi inerts materiāls, kas nepiesārņo ūdeni ar kaitīgām vielām, ostas un piestātnes konstrukciju būvniecībā tas būs piemērots celtniecības materiāls, turklāt a sir draudzīgs videi.

-

Keramzīta pildījums piestātnes konstrukcijā.

Aprēķinos ņem vērā

Būvējot konstrukciju, kas noslogota ar grunts spiedienu, jāņem vērā tās relatīvais kustīgums. Atkarībā no konstrukcijas tipa un kustības, ir trīs būtiski grunts spiediena aprēķināšanas gadījumi:

  • grunts statiskais spiediens, σ0
  • grunts aktīvais spiediens, σA
  • grunts pasīvais spiediens, σP

Ēkas, lielas konstrukcijas un iekšēji atbalstītas konstrukcijas, kas attiecībā pret apkārtējo grunti nevar izkustēties, ir pakļautas statiskam spiedienam. Mazākas konstrukcijas, piemēram, balsta sienas un rievsienas, var pārvietoties attiecībā pret Apkārtējā grunti, tāpēc tās ir pakļautas aktīvam vai pasīvam spiedienam atkarībā no kustības virziena.

>> Apskatiet grunts spiediena samazināšanas aprēķina piemērus.

Grunts statiskais spiediens

Attēlā redzama konstrukcija, kuras relatīvais pārvietojums attiecībā pret apkārtējo grunti nav iespējams. No abām pusēm grunts uz konstrukciju spiež ar vienādu spēku.δ0=0

-

Grunts aktīvais spiediens

Attēlā redzama atbalsta siena, kas var no grunts attālināties. Tas rada grunts aktīvo spiedienu uz sienu, kura lielumu ietekmē aiz atbalsta sienas slīdošā elementa masa un slīdes pretestība. Grunts aktīvais spiediens ir mazāks nekā grunts statiskais spiediens.

-

Grunts pasīvais spiediens

Attēlā redzama atbalsta siena, kas var pārvietoties uz grunts pusi. Tad uz atbalsta sienu iedarbojas grunts pasīvais spiediens, ko rada bīdāmā elementa masa un slīdes pretestība. Grunts pasīvais spiediens ir ievērojami lielāks par aktīvo un statisko spiedienu.

-

Kontakti

Argo Luhaste

Argo Luhaste

Pārdošanas menedžeris Baltijā

Audrius Gricius

Audrius Gricius

Ražošanas vadītājs Baltijā

Please register your details first

Areas of interest