Datu aizsardzības deklarācija – klientu un mārketinga reģistrs

Mums ir svarīgs jūsu privātums. Šajā deklarācijā ir aprakstītas jūsu datu apstrādāšanas procedūras un to aizsardzības nodrošināšanas pasākumi.

Šis Leca Eesti OÜ klientiem, potenciālajiem klientiem un tīmekļa vietnes lietotājiem paredzētais konsolidētais reģistra apraksts un informatīvais dokuments ir sagatavots saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu (FPDAL) un ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas (679/02016) 12. un 13. pantu.
 

1. Atbildīgais datu pārzinis

Paldies par to, ka jūs esat pievērsuši uzmanību mūsu produkcijai un pakalpojumiem. Lai izpildītu jūsu pieprasījumus, mums ir nepieciešama informācija par jūsu uzņēmumu un uzņēmuma kontaktpersonām. Šos datus mēs apstrādājam līdzīgi mūsu pašu datiem un ceram attaisnot jūsu uzticību. Šajā datu aizsardzības deklarācijā mēs centīsimies pēc iespējas atklātāk un pārskatāmāk aprakstīt jūsu datu apstrādāšanas procesus. Nesteidzoties iepazīstieties ar deklarāciju un jautājumu gadījumā droši sazinieties ar mums.

Kontaktdati
Leca Eesti OÜ
Reģistrācijas numurs 14253420
Peterburi tee 75,
13816 Tallinn

2. Datu subjekti

 • Klienti (kontaktpersonas)
 • Potenciālie klienti
 • Tīmekļa vietnes lietotāji

3. Personas datu apstrādāšanas mērķis un tiesiskais pamatojums

Datu subjekti Datu apstrādāšanas mērķis Datu apstrādāšanas pamatojums
Klienti (kontaktpersonas) Klientu apkalpošanai nepieciešamo kontaktu nodrošināšana un klientu attiecību uzturēšana. Atbildīgā pārziņa leģitīmās intereses
Potenciālie klienti un tīmekļa vietnes lietotāji Tīmekļa vietnē saņemtie saziņas pieprasījumi un biļetenu pasūtījumi. Atbildīgā pārziņa leģitīmās intereses

4. Reģistra dati

Reģistrā var saglabāt šādus datus:

Dati Klients Potenciālais klients / tīmekļa vietnes lietotājs Paredzētais lietojums
Vārds Identifikācija / saziņa
Tālruņa numurs saziņa
E-pasta adrese     saziņa
Darba devējs / uzņēmums klientu attiecību pārvaldība / mārketinga virziens
Ieņemamais amats / amata nosaukums klientu attiecību pārvaldība / mārketinga virziens
IP adrese   mārketinga virziens

5. Datu apstrādāšanas ilgums

Parasti personas dati tiek apstrādāti tik ilgi, kamēr ir spēkā ar klientu noslēgtais līgums, un mums dati ir nepieciešami šā līguma ietvaros. Mēs reģistrā ievadām tādus datus, kādus esam saņēmuši no datu subjekta, un atjauninām saskaņā ar datu pārzinim iesniegto informāciju. No tīmekļa vietnes leca.lv nosūtītie anketas dati tiek automātiski dzēsti trīs (3) gadus pēc to nosūtīšanas. No klientu un mārketinga reģistra nevajadzīgos personas datus mēs dzēšam ik pēc trīs (3) gadiem. No e-pasta saņēmēju saraksta jūs varat atteikties, izmantojot atteikšanās saiti katrā mūsu nosūtītajā reklāmas vēstulē.

6. Jūsu tiesības

Jums ir šādas tiesības, ar kuru izmantošanu saistītos jautājumus un paziņojumus ir jānosūta pa e-pastu: gdpr@leca.ee.


Tiesības iepazīties ar saviem datiem

Jums ir tiesības pārbaudīt par jums saglabātos personas datus. Ja dati ir nepareizi vai neprecīzi reģistrēti, jums ir tiesības pieprasīt, lai tie tiktu izlaboti vai papildināti.

Iebildumu tiesības

Ja uzskatāt, ka mēs jūsu personas datus esam apstrādājuši nelikumīgi vai mums nav tiesību apstrādāt noteiktus datus, jums ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt šo personas datu apstrādes izbeigšanu.

Tiešā mārketinga aizliegums

Jums ir tiesības jebkurā laikā aizliegt datu izmantošanu tiešā mārketinga nolūkos. Mēs nekad nepārdosim un neizpaudīsim jūsu personisko informāciju citām pusēm, lai tās varētu jums nosūtīt tiešā mārketinga materiālus. Mēs pērkam arī Facebook un Google tiešsaistes reklāmas. Bet šiem uzņēmumiem nekad nebūs pieejama jūsu personiskā informācija, un šāda reklāma nav tiešā mārketinga gadījums, tā pamatojas tikai uz sīkdatnēm. Precīzāka informācija nodaļā "Sīkdatnes".

Tiesības pieprasīt datu dzēšanu

Ja uzskatāt, ka kādu ar Jums saistītu datu apstrāde no mūsu darbības viedokļa nav nepieciešama, Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs šos datus dzēstu. Mēs apstrādāsim jūsu pieprasījumu un pēc tam vai nu dzēsīsim datus, vai paziņosim jums leģitīmu iemeslu, kāpēc tas nav izdarāms. Ja nepiekrītat, jums ir tiesības mūsu lēmumu pārsūdzēt Datu valsts inspekcijā (iejaukšanās pieprasījuma iesniegšanas instrukcija). Turklāt jums ir tiesības pieprasīt, lai attiecīgo datu apstrāde tiktu ierobežota līdz strīda izšķiršanai.

Iebildumu tiesības

Ja jūs uzskatāt, ka datu apstrādes procesā mēs esam pārkāpuši spēkā esošos datu aizsardzības normatīvos aktus, jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (iejaukšanās pieprasījuma iesniegšanas instrukcija).

7. Izplatītākie datu ievākšanas avoti

Klientu datus iespējams ievākt mūsu tīmekļa vietnē, ar veidlapu palīdzību, gadatirgu laikā vai ar mūsu darbinieku starpniecību. Mums ir publiska tīmekļa vietne, un mēs apzināti neievācam datus no personām, kas jaunākas par 18 gadiem.

8. Datu pārsūtīšana

Informāciju pēc izvēles var nodot trešajai personai, ko datu pārzinis ir norādījis mērķtiecīgas mārketinga kampaņas veikšanai. Datu īpašumtiesības nepāriet no pārziņa trešajai personai, un trešajai personai nav tiesību izmantot datus citiem mērķiem.

Leca Eesti OÜ kā viens no globālas grupas uzņēmumiem savāktos personas datus kā kopējo vai atsevišķu personu datubāzi var nosūtīt Leca International nodaļām, meitasuzņēmumiem un sadarbības partneriem gan Eiropas ekonomiskās zonas, gan ārpuszonas valstīs iepriekšminēto iemeslu dēļ kā arī ar datu uzglabāšanu un apstrādi saistītām darbībām.

Esam nodrošinājuši to, ka visi pakalpojumu sniedzēji ievēro privātuma aizsardzības normatīvos aktus. Parasti izmantojam šādus pakalpojumu sniedzējus:

 • SuperOffice
 • Microsoft (e-pasts)
 • Active Campaign
 • LiveStorm

9. Datu pārsūtīšana ārpus ES

Jūsu datu saglabāšanai pēc iespējas esam izvēlējušies drošu Eiropas serveru centru.

Daži no iepriekš minētajiem pakalpojumu sniedzējiem var ģenerēt datu kopijas ārpus ES / EEZ uz ASV. Tas tiek darīts ar nolūku, lai jūsu dati atrastos drošībā arī tad, ja galvenie serveri nedarbojas.
 

10. Personas datu aizsardzības principi

Mums ir svarīgi, lai jūsu personas datu apstrāde būtu droša. Lai garantētu jūsu datu aizsardzību, mēs izmantojam šādas metodes.

Lai ienāktu sistēmā, tiek pieprasīts lietotājvārds un parole.
Sistēma ir aizsargāta arī ar ugunsmūriem un citiem tehniskajiem līdzekļiem.
Piekļuve pie sistēmā glabātajiem datiem un to lietošanas tiesības tiek piešķirtas tikai iepriekš noteiktiem datu pārziņa darbiniekiem.
Personas datu kopas lietošana ir aizsargāta ar lietotājam raksturīgiem lietotājvārdiem, parolēm un lietošanas tiesībām.
Personas datu kopa atrodas datu centra serverdatorā, kur nepiederošām personām ieeja aizliegta.
Personas datu vākšanā iekļautie dati atrodas aizslēgtās un apsargātās telpās.
No personas datu kopām sistemātiski tiek ģenerētas kopijas.

11. Sīkdatnes

Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Mājaslapa nosūta pārlūkprogrammai sīkdatni – nelielu teksta failu, kas tiek saglabāts datora cietajā diskā. Tiek izmantotas gan pagaidu, sesijas sīkdatnes, kas aizveras vienlaicīgi ar pārlūkprogrammas aizvēršanu, gan pastāvīgās sīkdatnes, kas tiek saglabātas datora cietajā diskā. Ar sīkdatņu palīdzību mēs varam atpazīt jūsu pārlūkprogrammu un iegūtos datus izmantot, piemēram, mājaslapu apmeklējušo pārlūkprogrammu uzskaitīšanai un mājaslapas apmeklējumu analīzei, piemēram, statistikas apkopošanai. Tā mēs varam novērot un uzraudzīt apmeklētāju uzmanības objektus un atbilstoši attīstīt savu tīmekļa vietni. Visi iegūtie dati ir anonīmi, un uz to pamata tīmeklī notiekošās darbības nav iespējams sasaistīt ar konkrētu personu.

Tiešā mārketinga aizliegums

Lielākā daļa tīmekļa pārlūkprogrammu automātiski pieņem sīkdatnes, taču jūs jebkurā laikā varat mainīt pārlūkprogrammas iestatījumus un aizliegt to izmantošanu. Jūs varat izvairīties no sīkdatnēm, mainot pārlūkprogrammas iestatījumus un aizliedzot to izmantošanu.
Lai iegūtu precīzākus norādījumus par sīkdatņu aizliegšanu, apmeklējiet šādas tīmekļa vietnes:

 • Internet Explorer, instrukcija pieejama šeit
 • Mozilla, instrukcija pieejama šeit
 • Chrome, instrukcija pieejama šeit
 • Safari, instrukcija pieejama šeit

Mūsu sīkdatnes

Reklāmas sīkdatnes palīdz mums izvēlēties tieši jums atbilstošas un interesi izraisošas reklāmas. Bet tās ierobežo atkārtotu šo pašu reklāmu parādīšanos. Arī daži trešo pušu pakalpojumu sniedzēji var izmantot sīkdatnes vai tīmekļa informatorus (viena pikseļa lieli attēlu faili), kas ļauj dažādās mājaslapās piedāvāt jums interesantas reklāmas. No sīkdatnēm un tīmekļa informatoriem savāktajiem datiem ne mēs, ne trešās puses nevar iegūt nekādu personisku informāciju, tostarp jūsu vārdu vai kontaktinformāciju. Trešās puses reklāmdevēji var izmantot tehnoloģiju, kas nosaka reklāmu efektivitāti. Tam viņi var izmantot tīmekļa informatorus (viena pikseļa lielus gif failus), kas ievietoti mūsu vietnē anonīmu datu vākšanai. Saņemot anonīmu informāciju par mūsu un citu vietņu apmeklējumiem, reklāmdevēji var plānot lietotāju interesējošo produktu un pakalpojumu reklāmas piedāvāšanu.

Šī vietne izmanto Google Ads sīkdatni, kas ar lietotāju saraksta palīdzību nodrošina mārketingu Google reklāmas tīklos. Ar informācijas palīdzību, kas apkopota sīkdatnēs, lietotāja identificēšana nav iespējama. Lietotājs var atteikties no Google Ads mārketinga, kas pamatojas uz lietotāju sarakstiem: www.google.com/settings/ads. Precīzāku informāciju par reklāmu mērķauditorijas atlasi, pamatojoties uz pārlūkprogrammas lietojumu, atradīsiet tīmekļa lapā Your Online Choices

Trešās puses sīkdatnes mūsu tīmekļa vietnē

Mūsu vietnē tiek saglabātas šādas trešo personu sīkdatnes:

VārdsMērķisPiedāvātājsIlgumsIemesls
__cfduidSīkdatne tiek izmantota, lai identificētu atsevišķus koplietotas IP adreses klientus un piemērotu drošības iestatījumus katram klientam atsevišķi. Ja vietnes apmeklētājs atrodas, piemēram, kafejnīcā, kurā atrodas vairāki inficēti datori, bet konkrētā apmeklētāja dators ir drošībā, mēs to varam atpazīt pateicoties sīkdatnei. Sīkdatne personas datus nesaglabā.AddtoAny/Locerz.com1 gadsKohustuslik
uvcAtjaunina tīmekļa vietnes sociālo mediju koplietošanas funkciju skaitītāju. AddtoAny/Locerz.comSesijaEelistused
newscookieSaglabā informāciju par to, ka uznirstošajā logā esat noraidījuši biļetena abonēšanas piedāvājumu.Leca7 dienasKohustuslik
cookie-agreed    Saglabā informāciju par to, ka esat piekrituši mūsu sīkdatņu politikai un uznirstošajā logā noraidījāt doto sīkdatņu piedāvājumu.Leca4 mēnešiKohustuslik
_hjIncludedInSample    Hotjar sīkdatne. Šīs sesijas sīkdatnes mērķis ir informēt Hotjar par to, vai konkrētais apmeklētājs ir iekļauts izlasē, ko izmanto mārketinga piltuves veidošanai.Hotjar1 gadsTurundus
test_cookie    Testē, vai lietotāja pārlūkprogramma atbalsta Google Inc. sīkdatnes. Double-Click reklāmas platforma.DoubleClick, Google Inc.1 gadsTurundus
_gat
_ga
_gid
Google Analytics sīkdatnes mūs informē par to, kā jūs izmantojat mūsu vietni un kā jūs mijiedarbojaties ar mūsu vietni. No šiem datiem redzams, kā jūs nonācāt mūsu tīmekļa vietnē, kuras lapas apmeklējāt, cik ilgi tajās uzturējāties, un kur jūs atrodaties (pēc IP adreses). Šos datus mēs izmantojam, lai uzlabotu lietošanas pieredzi.Google1 minūte
2 gadi
24 stundas
Statistika

 

 • Google Analytics (nodrošina Google Inc.), lai varētu (a) veikt apmeklētāju skaita, atrašanās vietas u.tml. statistiskās analīzes, ar kuru palīdzību mēs varam iegūt datus par apmeklētājiem, un (b) uzlabot tīmekļa vietnes lietošanu, piemēram, ar trafika mērīšanas metodi.
 • Facebook (nodrošina Facebook, Inc.), daloties ar Facebook saturu, atpazīst tur ienākušos lietotājus (tikai tad, ja mūsu tīmekļa vietnes apmeklēšanas laikā esat pieteikušies Facebook, un tikai tad, ja nospiežat Facebook pogu).
 • LinkedIn (nodrošina LinkedIn Corp.) nodrošina LinkedIn pakalpojumam “izsekot” un “dalīt” funkcijas (tikai tad, ja esat pieteikušies LinkedIn pakalpojumā, ja apmeklējat mūsu tīmekļa vietni un ja klikšķināt uz LinkedIn pogas).

Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantots arī Hotjar tīmekļa analīzes rīks, kas ar intensitātes kartes ainas un ierakstu palīdzību nosaka, kā apmeklētāji izmanto mūsu vietni.

No Hotjar datu aizsardzības deklarācijas pārkopētais teksts:

Vietnes apmeklētājiem tiek piešķirts individuāls lietotājvārds, UUID, ar kuru Hotjar bez personas datu, piemēram, IP adreses izmantošanas var izsekot apmeklētāju atgriešanos lapā.

Apmeklētāju IP adreses pirms saglabāšanas vienmēr tiek kriptētas. Mēs nomainām pēdējo IPv4 adreses oktetu, un visi savienojumi ar Hotjar tiek veikti ar IPv4 palīdzību, kas nodrošina, ka visa IP adrese nekad netiks saglabāta cietajā diskā. Piemēram, ja apmeklētāja IP adrese ir 1.2.3.4, tad tā tiek saglabāta 1.2.3.0 formā. IP adreses pirmais oktets tiek izmantots tikai apmeklētāja ģeogrāfiskās atrašanās vietas noskaidrošanai.

Ja apkopojat datus ar ierakstiem, Hotjar automātiski bloķē paroļu galvenos datus un laukā ievadīto kredītkartes numuru. Jūs varat paši manuāli noņemt noteiktus ievades laukus vai lapas tekstā esošās e-pasta adreses / numurus. Abos gadījumos datus no apmeklētāja pārlūkprogrammas noņem klients, un tas nozīmē, ka šie dati nekad nenonāks mūsu serveros.

Sīkāka informācija šeit.
 

12. Tīmekļa vietnes saites

Ja mūsu tīmekļa vietnē ir norādītas saites uz citām mājaslapām un trešo pušu resursiem, tad tikai informatīvos nolūkos. Mums nav tiesību spriest par šo lapu un resursu saturu, un mēs neuzņemamies nekādu atbildību par tiem vai iespējamo kaitējumu, ko var nodarīt to apmeklēšana.

13. Intelektuālā īpašuma tiesības

Vietnes mērķis ir sniegt informāciju par Leca Eesti uzņēmumu, tā produktiem un pakalpojumiem. Mēs vienmēr cenšamies nodrošināt, lai tīmekļa vietne darbotos, un tajā būtu pieejama pareiza informācija. Tomēr Leca Eesti OÜ nevar garantēt tīmekļa vietnes nepārtrauktu un netraucētu darbību vai visu tīmekļa vietnē pieejamo datu pareizību un aktualitāti. Leca Eesti OÜ ir tiesības jebkurā laikā sava tīmekļa vietnes saturu atjaunot un pārveidot. Pārsvarā tīmekļa vietnē ir sniegta vispārināta informācija un nav paredzēta kā ceļvedis izmantošanai konkrētos projektos. Tāpēc pirms lēmumu pieņemšanas pamatojoties uz vietnē esošajiem datiem, lietotājiem ir ieteicams sazināties ar Leca Eesti OÜ tehnisko atbalstu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas radušies “www.leca.lv” tīmekļa vietnē iegūtās un izmantotās vai neizmantotās informācijas, pakalpojumu vai darbības rezultātā.

Viss www.leca.lv tīmekļa vietnes saturs ir mūsu īpašums. Tajā ir publicēts arī ar autortiesībām aizsargāts materiāls kā arī preču zīmes un logotipi. Tīmekļa vietnes satura izmantošana saimnieciskās darbības nolūkā bez iepriekšējas īpašnieka rakstiskas atļaujas ir aizliegta. Saskaņā ar Autortiesību likumu ar autortiesībām aizsargāto saturu ir atļauts citēt, norādot tā avotu. Mūsu tīmekļa vietnes adresi ir atļauts pārsūtīt vai uz to atsaukties, ja tas notiek saskaņā ar labu praksi un neatstāj nepamatotu iespaidu par sadarbību ar Leca Eesti OÜ.
 

14. Grozījumi

Mēs paturam visas tiesības mainīt šīs deklarācijas saturu vai dzēst tās sadaļas jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma. Šīs deklarācijas jaunāko versiju publicēsim savā tīmekļa vietnē.

Atsauces objekti

REDI tirdzniecības centra apzaļumojums aicina atpūsties

Helsinku Kalasatama rajonā virs SRV piederošā tirdzniecības centra REDI un galvenā ceļa Itäväyla tika izbūvēta gandrīz Esplanādes parka lieluma zaļā zona.
Lasīt vairāk
-
Mall of Tripla valgusrikas ja lopsakas rohekatus

Mall of Tripla gaismas pielietais un sulīgi zaļais jumts

Mall Of Tripla ir tirdzniecības centra, dzelzsceļa stacijas, viesnīcas un komercēku kopums Helsinkos.
Lasīt vairāk

Please register your details first

Areas of interest