Stabilitātes uzlabošana

Būvējamā zemes klātne rada spiedienu uz grunti, kā rezultātā var samazināties tās noturība. Pie nepietiekamas stabilitātes gruntī rodas spriegums, kas var izraisīt grunts slīdēšanu vai uzbērumā un tā tuvumā esošajās konstrukcijās var parādīties neplānotas nobīdes.

Leca® keramzīts ir lielisks stabilitātes uzlabošanas materiāls. Bieži vien stabilitātes problēmas rodas zemas nestspējas gruntīs, īpaši nogāzēs vai, piemēram, blakus tekoša ūdens gultnēm. Keramzīts uzlabo stabilitāti, samazinot papildu slodzes ietekmi uz zemas nestspējas grunti.

Izmantojot Leca® keramzītu stabilitātes uzlabošanai, jāņem vērā arī šādi faktori:

  • grunts īpašības un agrākais noslogojums
  • vai šeit domāts gruntsūdens spiediens
  • gruntsūdens un/vai virszemes ūdens, un iespējamais virszemes ūdens līmenis
  • zemes virskārtas un grunts kārtu slīpums, kā arī tekoša ūdens gultņu esamība blakus konstrukcijām
  • nepieciešamā grunts izturība pret noslīdēšanu
  • pastāvīgās un mainīgās slodzes
  • blakus esošās konstrukcijas un to pamati

Grunts spriegumi

Grunts spriegumi parasti iedalās horizontālajos un vertikālajos spriegumos. Vertikālo spriegumu lielumu ietekmē grunts un iežu materiāla masa, kas atrodas virs aplūkojamās plaknes, ūdens masa un spiediens, satiksmes slodze un nestabilas grunts nobīdes. Grunts pretestību pret slīdēšanu parasti aprēķina pēc momenta līdzsvaru metodes, kas ir precīzāk aprakstīta ceļu projektēšanas normatīvajos aktos, kuros ir noteikts, kad ir atļauts izmantot tipveida risinājumus (3.1 (4)), un kad individuālos risinājumus (3.1 (5)).

(regula nr. 106, https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1311/2202/1034/MKM_m89_lisa.pdf# )

1–3. attēlā ir parādītas Leca® keramzīta pielietojumu principiālās shēmas stabilitātes uzlabošanai. Attēlota bīstamā slīdvirsma un spriegums, kas gulstas uz grunti, kā zem iežu materiāla uzbēruma tā arī zem uzbēruma, kura svars samazināts ar keramzīta kārtu. Ar sarkanu līniju parādīta parastas grunts uzbēruma slīdošā virsma, ar zaļu līniju – ar Leca® keramzītu pildīta uzbēruma slīdošā virsma un sprieguma izmaiņas zem uzbēruma.

Lai nodrošinātu konstrukcijas stabilitāti būvniecības laikā un galīgo stabilitāti, vispirms ar ģeotehniskajiem aprēķiniem pārbauda grunts un uzbēruma stabilitāti.

Stabilitātes aprēķinu piemēri šeit.

1. attēlā redzams uzbērums, kas uzbūvēts uz vājas nestspējas grunts. Tā kā Leca® keramzīts samazina papildu spriegumu (horizontālu, vertikālu un bīdes), stabilitāte uzlabojas. Pietiekama spriegumu samazināšana ļauj būvēt zemes klātni bez stiprinājuma / pretsvara uzbēruma, kas ir noderīgi, piemēram, ja trūkst telpas.

1. ATTĒLS 

Vieglais stabilitātes uzlabošanas pildmateriāls. Ar sarkanu līniju attēlota no parasta materiāla veidota uzbēruma slodze uz grunti, ar zaļu – no keramzīta veidota uzbēruma slodze.

-


Ceļš uz vājas nestspējas grunts

2. attēlā ir redzams uzbērums ar viegla pildmateriāla kārtām blakus upei. Būvēšana blakus upes gultnei ir tipiskas situācijas piemērs, kad stiprinājuma uzbērumu stabilitātes uzlabošanai nevar izmantot. Pietiekamu stabilitāti var sasniegt, kad daļu no uzbēruma kārtām un daļu no dabiskas grunts aizvieto arar Leca® keramzītu. Pilnībā no viegla pildmateriāla izgatavotas konstrukcijas stabilitāte atbilst dabiskajam slīpumam, tāpēc ir svarīgi ņemt vērā arī dabiskā slīpuma stabilitāti.

2. ATTĒLS

No keramzīta kārtām veidots uzbērums blakus upei, kur no parasta akmens materiāla, neizmantojot papildu nostiprināšanas risinājumus, to nebūtu iespējams izbūvēt.
leca


Kompensējoša pamata konstrukcija uz nogāzes

3. attēlā ir parādīta slīpumā būvēta ēka. Viens no iespējamiem risinājumiem pietiekamas stabilitātes nodrošināšanai ir ēkas un konstrukcijas kārtu radītās papildu slodzes kompensācija, samazinot masu ar vieglu pildmateriālu. Šajā gadījumā stabilitātes nodrošināšanai lielapjoma nostiprinājums nav nepieciešams.

3. ATTĒLS

Masas samazināšana būves atrašanās vietā

Stabiliteetti_kuva 3

Kontakt

Argo Luhaste

Argo Luhaste

Pārdošanas menedžeris Baltijā

Audrius Gricius

Audrius Gricius

Ražošanas vadītājs Baltijā

Please register your details first

Areas of interest