Konstrukcijas drenāža un aizsardzība pret salu

Keramzīta efektīvitāte konstrukcijā ir augstāka tad, ja tas vienlaicīgi pilda vairākus uzdevumus. Leca® keramzītu galvenokārt izmanto kā vieglo pildmateriālu. Pietiekami bieza keramzīta kārta ne tikai pasargā no sasalšanas, bet arī kavē kapilāro ūdens pacēlumu un izpilda konstrukcijas kārtu drenāžas funkcijas, kā rezultātā uzlabojas konstrukcijas nestspējas.

Ceļa vai ielas pamatnes nevienmērīga sasalšana izraisa bojājumus, kas izpaužas kā šo konstrukciju virsmas kūkumošanās un seguma plaisājumi. Bojājumi rodas arī sasalušās kārtas kušanas rezultātā, jo kušanas ūdens samazina pamatnes un konstrukcijas kārtu nestspēju. Lai mazinātu sala ietekmi un tā radītos bojājumus, veido keramzīta siltinājuma kārtu, kas novērš pamatnes caursalšanu. Ja būvei izvēlas salizturīgu aizsargkārtu, tad rakšanas dziļums salīdzinājumā ar parastu neaizsargātu konstrukciju samazināsies, un līdz ar to samazināsies rakšanas darbu apjoms, akmeņu un laukakmeņu aizvākšana kā arī iespējamie spridzināšanas vai citi iežu drupināšanas pasākumi.

Leca® keramzīts būs lieliski piemērots materiāls, jo tas vienlaicīgi kalpo par cauruļvadu siltumizolatoru un pasargā ēkas pamatus no sasalšanas. Leca keramzītu var izmantot drenāžai, jo tas novērš kapilārā ūdens pacelšanos,” stāsta projektu vadītājs Risto Rīsio, Geotek Oy.

Attēlā ir redzama Leca® keramzīta kā salizturīga materiāla izmantošanas variantu principiālā shēma. Turklāt šajās konstrukcijās keramzīts izpilda arī drenāžas funkcijas. Ceļu un ielu segumos izmantotie materiāli un kopējais seguma biezums tiek noteikts ar sasalšanas un nestspējas aprēķiniem.

Attēlā redzams, kā keramzīts ceļa uzbērumā var kalpot par salizturīgu un drenāžas kārtu. Izolācijas kārtā izmantotais keramzīts ļauj novērst vai samazināt pamatnes grunts caursalšanu.

Pa kreisi ir redzams, kā starp virsējām kārtām un cauruļvadu tranšeju ieklātais keramzīts izpilda arī cauruļvadu un ceļa / ielas sala aizsargkārtas un drenāžas funkcijas. Pa labi attēlā uzbērums ar parastu platu tranšeju, kur cauruļvads guldīts dziļāk par sasalšanas robežu.

leca

Parasti cauruļvadus gulda zemāk par sasalšanas robežu. Keramzīts virs cauruļvadiem izpilda vieglā pildmateriāla un sala aizsargkārtas funkcijas. Ja to izmanto kā sala aizsargkārtu, ūdensvadu var ievilkt virs sasalšanas robežas vienā līmenī ar citām trasēm.

Igaunijas apstākļos sasalšanas robeža ir 0,6–1,35 m atkarībā no reģiona, ceļu būvē tā kā likums ir 1,25 m, un ūdensvadi bez sala aizsargkārtas ir jāgulda dziļāk par šo parametru. Ja izmanto salizturīgu kārtu, ūdensvadus un atsevišķos gadījumos arī citus cauruļvadus var guldīt seklāk, kā rezultātā samazināsies rakšanas dziļums, rakšanas darbu apjomi un balstu nepieciešamība. Tas būs īpaši izdevīgi, ja grunts ir mīksta un iespējami nobrukuma draudi – ja mazāks cauruļu guldīšanas dziļums, jo mazāka nepieciešamība pēc dziļo tranšeju sānu nostiprināšanas, vai tas ir vieglāk atrisināms jautājums. Tad var atteikties no citu pamatnes nostiprināšanas metožu pielietošanas.

Pārsedzot ar keramzītu, montāžas dziļumu virs sasalšanas robežas iespējams izmantot tad, ja tiek ievērotas visas pārējās konstrukcijai un cauruļvadiem uzstādītās prasības. Tā kā samazināts seguma biezums ir nestandarta risinājums, tam ir jāveic konkrētas vietas aprēķini. Seklākas guldīšanas galvenās priekšrocības ir zemākas prasības tranšejas sienu nostiprināšanai, mazāks tranšeju ietekmes risks uz blakus esošajām konstrukcijām un samazinājies rakšanas darbu apjoms.

>> Lasiet par Somijas vecākā stadiona pretsala aizsardzību.

Ar transporta kustību noslogotās teritorijās keramzīta siltumizolācijas kārtu pārklāj vismaz ar 0,5 m biezu segumu (vai biezāku, ja prasības virsējo kārtu nestspējai ir augstākas). Citās teritorijās keramzītu var pārklāt ar plānāku segumu atbilstoši konkrētiem apstākļiem.

Tabulā ir salīdzināti no keramzīta un EPS plātnes izgatavotās siltumizolācijas kārtas aptuvenie biezumi (siltumizolācijas kārtas biezums jāpārbauda ar objektam atbilstošiem aprēķiniem). Keramzīta siltumvadītspēja ir atkarīga no materiāla ūdens piesātinātības, tāpēc sala aizsargkārtas aprēķinos ir jāņem vērā grunts / virszemes ūdens līmenis cauruļvadu trasē.

Aptuvenais keramzīta siltumizolācijas biezums dažādos apstākļos. Tabulā doto vērtību gadījumā tiek pieņems, ka seguma biezums virs EPS kārtas ir vismaz 0,3 m un 0,5 m virs keramzīta kārtas (0,17 W/mK).

ObjektsPamatneEPS izolācija, biezumsKeramzīts, kārtas biezums
Pagalmi, pagalmu ceļicaursalstoša morēna25 mm125 mm*
Pagalmi, pagalmu ceļimāls, aleirīts55 mm270 mm
Ielascaursalstoša morēna65 mm320 mm
Ielasmāls, aleirīts40 mm200 mm
Cauruļvada aizsardzība pret sasalšanucaursalstošs100 mm490 mm

*Patiesais kārtas biezums ≥ 200 mm.

Zem keramzīta izlīdzināšanas un drenāžas smiltis atsevišķi nav jāklāj, jo pietiekami bieza keramzīta kārtas apakšējā daļa pilda arī drenāžas materiāla funkcijas. Aprēķinātajam keramzīta kārtas biezumam pievieno apmēram 150 mm, ja tās apakšējo daļu par drenējošu nevar uzskatīt.

Keramzīts lokālās deformācijas (kūkumošanās, iegrimšana, asi triecieni u.c.) panes labāk nekā plākšņu siltumizolācijas materiāls, kas šādu spēku ietekmē var salūzt. Plātnēm ir nepieciešams līdzens pamats no nesalstoša sīkgraudaina akmens materiāla.

Kontakt

Argo Luhaste

Argo Luhaste

Pārdošanas menedžeris Baltijā

Audrius Gricius

Audrius Gricius

Ražošanas vadītājs Baltijā

Please register your details first

Areas of interest