Lietus ūdens novadīšana ar Leca® keramzīta palīdzību

Klimata izmaiņu rezultātā palielinās nokrišņu un ekstremālu laika apstākļu biežums, turklāt tie nav iepriekš prognozējami. Cilvēkiem tas ir apgrūtinoši, jo blīvi apdzīvotās pilsētu teritorijas ar lielu ūdensnecaurlaidīgu virsmu platību ir īpaši jutīgas pret pārmērīgu lietus ūdens uzkrāšanos. Raita, kontrolēta ūdens novadīšana ļauj samazināt nokrišņu radīto kanalizācijas sistēmu pārslodzi un palīdz izvairīties no applūšanas riska, kā arī piedāvā citas priekšrocības.

Lietusūdens novadīšana samazina drenāžas cauruļvadu pārslodzes risku. Lai nodrošinātu prasībām atbilstošu ūdens novadīšanas sistēmas darbību, risinājumiem jābūt pareizi plānotiem un izmērītiem. No vienas puses, piesūcināšanas prasībām atbilstošas netraucētas darbības ūdens novadīšanas sistēmu izvēlas, ņemot vērā lietotāja vajadzības un vēlmes, bet no otras puses – jāskatās, kāda būs tās pievienotā vērtība.

Leca® keramzīta priekšrocības nokrišņu ūdens novadīšanā

Ūdens savākšana un uzsūkšana

Pagaidu lietusūdens savākšana samazina pēkšņu plūdu risku un nodrošina vienmērīgu un kontrolētu ūdens aizvadīšanu. Starp Leca® granulām ir daudz brīvas telpas, kur ūdens var uzkrāties.

Leca® keramzīts uzsūc daudz ūdens, bet sadrupināts keramzīts vēl vairāk. Keramzītā iesūcies ūdens ar laiku pāriet gruntī vai kanalizācijas sistēmā. Šādi samazinās pēkšņu plūdu risks kā arī tiek nodrošināta vienmērīga un kontrolēta ūdens aizvadīšana.

Nokrišņu ūdens noteces palēnināšanās

Tā kā Leca® keramzītam ir ļoti irdena struktūra, starp tā granulām paliek daudz brīvas telpas. Šī īpašība ļauj īslaicīgi uzkrāt ūdeni un aizkavēt tā novadīšanu, tāpēc spēcīgas lietusgāzes laikā nolijušā ūdens tecēšanas ātrums krietni samazinās.

Ūdens aizvadīšana

Leca® keramzīta īpašības ir īpaši piemērotas inovatīviem nokrišņu risinājumiem. No nogāzēm un gravām līdz caurlaidīgām virsmām tekošo ūdeni var ātri novirzīt no kanalizācijas sistēmām. Lielo un apaļo Leca® keramzīta granulu ūdens vadītspēja ir labāka par citiem grunts komponentiem, un ūdens notecēšana paātrinās.

Tīrīšana un filtrēšana

Tā kā Leca® keramzīta granulām ir daudz sīku poru, tās ir lieliski piemērotas dažādu nevēlamu daļiņu filtrēšanai. Leca® keramzīta filtrēšanas spēja ir atkarīga no filtrējošās kārtas uzbūves un katra konkrētā Leca® produkta. Tieši tāpēc visā pasaulē keramzītu izvēlas par filtrēšanas materiālu dzeramā un notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.

Pagalma teritoriju vērtības pieaugums

No Leca® keramzīta izbūvētā nokrišņu ūdens sistēma ļoti efektīvi palēnina noteci, uzsūc un novada ūdeni, kā rezultātā ievērojami samazinās lokālo plūdu risks. Ūdens uzkrājas sasmalcināto Leca® granulu porās, augos un substrātā.

Liela daļa iztvaiko atpakaļ atmosfērā – tā ir viena no Leca® keramzīta nozīmīgākajām un inovatīvākajām priekšrocībām. Kontrolējamais ūdens apjoms ir atkarīgs no izvēlētajiem risinājumiem, vides apstākļiem un Leca® materiāla daudzuma.

Rūpīgi izvēlēti ūdens novadīšanas risinājumi rada vairākas papildu priekšrocības:

 • bioloģiska daudzveidība jeb dzīvības pilnas zaļās zonas
 • pievilcīgas terases un apzaļumotas atpūtas zonas
 • jauka apkārtne – labāka labsajūta
 • efektīva telpas izmantošana – plašāka telpa
 • labāka gaisa kvalitāte
 • patvērums no karstuma vasarā

Nokrišņu ūdens vienmērīgas novadīšanas mērķi

Vienmērīgas un kontrolētas nokrišņu ūdens novadīšanas mērķis ir novērst ūdens noplūdes traucējumus un plūdu risku stipras lietusgāzes laikā. Nopietna uzmanība būtu jāpievērš piesārņojumam, kas nonāk zemē kopā ar lietusūdeni, un tāpēc ūdens novadīšanu var apvienot ar filtrēšanu. Ar Leca® materiāliem var kontrolēt gan notekošā lietusūdens daudzumu, gan arī tā kvalitāti.

Vienmērīgas lietusūdens novadīšanas risinājumos Leca® keramzīta īpašības var izmantot ļoti dažādi. Līdz ar pilsētu apdzīvotības blīvuma pieaugumu un likumdošanas izmaiņām nepārtraukti pieaug nokrišņu ūdens vienmērīgas novadīšanas nepieciešamība, un Leca®s keramzīta izmantošana ļauj daudzveidot šīs risinājumu iespējas.

Vienmērīgas lietus novadīšanas princips pamatojas uz lokāliem vai izkliedētiem risinājumiem, ar kuriem var uzturēt iespējami dabiskāku ūdens cirkulāciju sateces baseinā. Saprātīgi rīkojoties, ar virszemes veģetācijas drenāžas risinājumu palīdzību nelielā platībā var izveidot mājīgu pilsēttelpu.

Notekūdens novadīšanas risinājumiem jābūt reāli īstenojamiem un kā daļai no kanalizācijas sistēmas uzticami jākalpo arī mainīgos apstākļos. Turklāt tiem ir jābūt vienkārši būvējamiem un uzturamiem. Risinājumu plānošanā un izbūvē vienmēr rēķinās ar vietējiem apstākļiem un prasībām.

Notekūdens aizvadīšanas tipa risinājumi

1. Ūdens caurlaidīgas virsmas

Ir pierādījies, ka caurlaidīgu un daļēji caurlaidīgu virsmu izmantošana ir efektīvs pārmērīga lietusūdens uzkrāšanās novēršanas veids. Zālieni un, piemēram, platāki bruģa segumi, ir caurlaidīgas virsmas, kas ir labi piemērotas blīvas apbūves teritorijām un neprasa papildu telpu.

Leca® keramzīts labi derēs kā pamata segums zem tādām caurlaidīgām vai daļēji caurlaidīgām virsmām kā, piemēram, gājēju ietve, stāvvieta vai atpūtas zona. Tas uzlabo virsmas vispārīgo ūdens aizvadīšanas spēju un palēnina ūdens noteces ātrumu. Tradicionāli Leca® keramzītu izmanto kā vieglo pildmateriālu ģeotehniskās konstrukcijās. Tas panes lielas slodzes, kā rezultātā samazina konstrukciju un grunts iegrimšanas risku.

Kadun rakennekerros lapaisevalla pinnoitteella_423px.png

Caurlaidīgas bruģētas ielas konstruktīvo kārtu piemērs (ielas klases 5E un 6E).

 1. Caurlaidīgs bruģa segums
 2. Smilts klājums
 3. Nesošā kārta, šķembas 5–32 mm
 4. Sadales kārta, šķembas 5–36 mm
 5. Absorbcijas sistēma, Leca® keramzīts 10–20 mm

Starp 4 un 5 kārtu filtrējošs audums N3.

2. Lietusūdens notekas

Lietusūdens noteka ir augiem apaudzis padziļinājums vai grāvis, kas uzsūc sevī un palēnina no apkārtējās grunts savāktā ūdens tecēšanas ātrumu, samazinot notekūdens kanalizācijas noslogojumu. Leca® keramzīts uzlabo noteku ūdens ietilpību, veicina ūdens uzsūkšanos un samazina tā noteces ātrumu.

Daļa ūdens iztvaiko, daļu izmanto augi. Lietusūdens notekas ir integrējamas ainavā un pilsēttelpā, un ar tām var uzlabot apkārtējās vides dabisko izskatu.

3. Absorbcijas sistēmas

Leca® keramzīts ir lieliski piemērots ūdens plūsmas palēnināšanai un filtrēšanai absorbcijas grāvjos kā arī savākšanas renēs, un tas ir vienkārši uzstādāms gar ceļiem un ietvēm. Absorbcijas grāvī vai ūdens savākšanas renē liek grunti un ūdens caurlaidīgu Leca® keramzīta kārtu kā arī drenāžas caurules, ja tas būs nepieciešams.

Tas ir elastīgs risinājums, kas atbilstoši nepieciešamībai ļauj plānot palēnināšanu, uzkrāšanu vai uzsūkšanu. Leca® keramzītu var izmantot arī citos lietusūdens novadīšanas risinājumos, piemēram, ūdensdobēs.

4. Filtrēšana un bioloģiskā filtrēšana

Pateicoties porainajam sastāvam un drupināto granulu lielajam virsmas laukumam, Leca® keramzīts ir lieliski piemērots notekūdens attīrīšanai. Leca keramzīts spēj piesaistīt izšķīdušās un cietās daļiņas fiziski, bioloģiski kā arī ķīmiski.

Keramzīts jau ilgu laiku tiek izmantots ūdens attīrīšanai, un aizsērēšana vēl nav novērota. Ņemot vērā Leca® keramzīta filtrēšanas īpašības, jūs varat aizsargāt vidi un radīt ilgtermiņa filtrēšanas risinājumus ar zemām ekspluatācijas izmaksām.

Leca® keramzīta īpašības notekūdens aizvadīšanā

Leca® keramzīts ir izgatavots no mākslīgi formēta un apdedzināta māla. Izžāvētos mālus apdedzina lielā rotācijas krāsnī, kur +1100...+1200 °C temperatūrā tie piebriest. Rezultātā iegūst izturīgas keramiska materiāla granulas ar cietu apvalku un gaisa pildītām porām iekšpusē.

Gan veselas, gan arī drupinātas granulas ir stipras un tai pašā laikā vieglas. Šeit aprakstītajos risinājumos ir izmantotas dažādu frakciju Leca® keramzīta granulas – kā apaļas tā arī drupinātas.

Visus Leca® keramzīta materiālus var izmantot dažādos lietusūdens kanalizācijas risinājumu dizaina variantos. Lai gan mazu, lielu, drupinātu un veselu Leca® keramzīta granulas pēc savām īpašībām atšķiras, tām visām ir arī kopīgas īpašības:

 • viegls
 • dabīgs materiāls
 • neitrālas un ķīmiski inertas
 • labs augu substrāts
 • laba gaisa un ūdenscaurlaidība
 • skaņas un siltuma izolētājs
 • laba ūdenscaurlaidība
 • vienmērīga kvalitāte
 • pilnībā ugunsdrošas

1. tabula. Leca® produktu īpašības

ProduktsGranulas izmērs (mm)Lietošana nokrišņu ūdens novadīšanas sistēmāPriekšrocības nokrišņu ūdens novadīšanas sistēmā
Leca® drupināts keramzīts 0–8 mm 0–8filtrējamā substrāta daļa, nesošā substrāta daļanelielie granulu izmēri un sadrupināto granulu forma nodrošina īpaši lielu porainību un sārņu saistīšanas spēju
Leca® drupināts keramzīts 4–8 mm4–8filtrējoša kārta, filtrējošā substrāta daļa, drenāžas kārtas daļaliela sārņu saistīšanas spēja un porainība
Leca® keramzīts un drupināts keramzīts 4–10 mm4–10drenāžas kārtadrenāžas kārta    saista sārņus un labi vada ūdeni
Leca® keramzīts 10–20 mm10–20drenāžas kārtalaba ūdens vadāmība un mērena sārņu absorbcijas spēja, labs siltumizolators, izturīgs pret slodzēm, ilga ekspluatācijas pieredze

Leca® keramzīta ūdens absorbcijas spēja uz zaļajiem jumtiem

Materiāla galvenā īpašība ir ūdens absorbcijas spēja uz zaļajiem jumtiem un tā notecēšanas ātruma samazināšana. Tabulā dotā noteces moduļa izmēģinājumi ir veikti saskaņā ar Vācijas FLL (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V) ieteikumiem. Zemāk dotās līknes skaidri ilustrē, kā ūdens uzsūkšanas spēja mainās atkarībā no izmantotā Leca® keramzīta tipa. Izmēģinājuma rezultāti, kas iegūti 2% slīpam jumtam ar 200 mm biezu Leca® keramzīta kārtu.
 

1. attēlā ir parādīta ūdens noteces intensitāte pirmās stundas laikā. 2. attēlā parādīta kopējā notece pirmajās 60 minūtēs pēc noteikta nokrišņu daudzuma. Eksperimentā 15 min laikā nolija 27 mm nokrišņu. Keramzītam ar frakciju 2–4 mm kopējā notece 20 minūtēs bija 50% no salīdzināmā jumta noteces. Šai aizturei var būt izšķiroša nozīme, ņemot vērā lietusūdens daudzumu notekūdeņu un kanalizācijas sistēmā.

2. Tabula. Leca® produktu īpašības

Produkts  2–4 mm4–10 mm10–20 mmMetode
Tilpuma blīvums, sausam materiālamkg/m³+/- 15%360210225EN 1097-3
Frakcijad/D mm 2/44/1010/20EN 933-1
Granulas forma  apaļadrupinātaapaļa 
Porainumstilpuma% 505044EN 1097-3
Ūdens uzsūces spējatilpuma% / masas%5 min6/146/282/12EN 1097-6
1 tund7/176/283/14
Ūdens vadītspēja (aptuvenā vērtība)k (cm/s) > 2< 10> 30 
Ūdens uzsūces spēja (aptuvenā vērtība)izplūdes moduliskārtas biezums 200 mm0,40,40,7EN 12056-3

Lietusūdens risinājumiem nepieciešamās ģeotehniskās īpašības

Ģeotehniskās īpašības ir materiāla īpašības (fiziskās, ķīmiskās), kas ietekmē materiāla uzvedību konstrukcijā, ieskaitot uzbūvējamību un atbilstni ietekmējošos faktorus. Šīs īpašības ir precīzāk aprakstītas projektēšanas instrukcijā "Keramzīts lietusūdens novadīšanas risinājumos".

Leca® drupināts keramzīts

Materiāls (frakcija 4–8 mm) ir lieliski piemērots maksimālai ūdens tecēšanas ātruma samazināšanai. Materiāls ir piemērots arī zaļo jumtu izbūvei un paklāšanai zem ūdens caurlaidīgiem bruģa segumiem. Materiāla tilpummasa ir apm. 210 kg/m³.

Leca 4-8 mm

Leca® keramzīts 4–10 mm

Materiāls (frakcija 4–10 mm) nesatur sīkgraudainas daļiņas, bet tikai granulas, kam parasti ir lielāka ūdens novadīšanas spēja. Tas ir pozitīvi, kad nav vēlamas ievērojamas masas izmaiņas pēc ūdens uzsūkšanās. Tilpummasa ir 275 kg/m³.

Leca 4-10 mm

Leca® keramzīts 10–20 mm

Materiāls (frakcija 10–20 mm) ir labi piemērots ūdens novadīšanai un uzkrāšanai. Pazemes ūdens savākšanas sistēmās starp granulām paliek daudz brīvas telpas, kur uzkrāties ūdenim. Apaļo un rupjgraudaino Leca keramzītu parasti izmanto arī apzaļojumu grunts pildījuma un drenāžas kārtās. Materiāla tilpummasa ir apm. 225 kg/m³.

Leca 10-20 mm

Kontakti

Argo Luhaste

Argo Luhaste

Pārdošanas menedžeris Baltijā

Audrius Gricius

Audrius Gricius

Ražošanas vadītājs Baltijā

Please register your details first

Areas of interest