Nokrišņu ūdens novadīšanas risinājumu kalkulators

Kalkulators parāda, kā Leca® keramzīts var ietekmēt nokrišņu ūdens savākšanu un izmaina noteces ātrumu. Pieejams dažādu frakciju Leca® keramzīts, tā ka vienmēr atradīsies konkrētam lietojumam piemērots variants. Kalkulatora mērķis ir aprakstīt ūdens uzvedību Leca keramzītā lietus laikā un pēc tā beigām.

LOKĀLA VIENMĒRĪGA NOKRIŠŅU ŪDENS NOVADĪŠANA AR LECA KERAMZĪTUA

Leca® keramzīts labi absorbē ūdeni un palēnina tā aiztecēšanu. Līdz ar to samazinās tekošā ūdens daudzums lietus laikā un tā beigās. Sistēmas projekta risinājums ir atkarīgs no vietējām vajadzībām, nokrišņu daudzuma un noplūdes prasībām. Kontrolētas nokrišņu ūdens novadīšanas piemēri ir rezervuāri, infiltrācijas sistēmas un drenāžas risinājumi.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Kalkulatora dati un shēmas apraksta teorētiskās Leca® keramzīta dažādu frakciju raksturīgās īpašības, ko var izmantot ūdens novadīšanas sistēmās un risinājumos. Pieņēmumi un aprēķini pamatojas uz izmēģinājumiem, kas ir veikti materiālu fizikālo un hidraulisko īpašību noteikšanai saskaņā ar ES standartu prasībām. Leca® keramzītam ir raksturīga ūdens uzsūkšanas un notecēšanas ātruma palēnināšanas spēja. Materiālam raksturīgo īpašību fizikāli izsaka ar drenāžas koeficientu. Otrs fizikālais parametrs ir materiāla porainība. Katrai no Leca® keramzīta frakcijām ir sava vērtība, tāpēc sistēmai piemērota materiāla izvēlē vadās pēc vietējām vajadzībām. Ūdens novadīšanas sistēmu projektēšanā Leca® keramzīta tilpumam un aprēķinātajam ūdens ietilpības rādītājam ir būtiska nozīme. Sistēma tiek uzskatīta par pilnīgi atvērtu bez spiediena atšķirībām un slīpumiem.

ATRUNA PAR ATBRĪVOŠANU NO ATBILDĪBAS

Kalkulatorā uzrādītie dati pamatojas uz ražotāja pašreizējām zināšanām un pieredzi par saviem ražojumiem. Leca® materiālu dati un apraksti ir orientējoši, un nav saistīti ar kādu konkrētu sistēmu. Kalkulatorā uzrādītās vērtības ir teorētiskas un situācijas ir idealizētas, šos datus nedrīkst tieši izmantot vai nodot tālāk. Lietotājs uz savu atbildību nodrošina Leca® produkcijas izmantošanu paredzētajam mērķim un pārbauda visas pabeigtās sistēmas. Lietotājs ir atbildīgs par nepiemērotu, nepareizu vai neieteicamu produkcijas lietošanu. Leca Eesti OÜ var sniegt ieteikumus par Leca® materiālu izmantošanu ūdens novadīšanas risinājumos.

Please register your details first

Areas of interest